Home page

Welkom op de website van MAIN Mondige Zorg. Indien u een uitnodiging heeft ontvangen voor mondzorg op school voor uw kind, vraag ik u het toestemmingsformulier volledig in te vullen.

Preventieve mondzorg voor kinderen op de basisschool!

Gratis preventieve mondzorg: Het wordt vergoed vanuit de bassisverzekering en het valt NIET onder het eigen risico. Er zijn dus geen kosten voor u aan verbonden.

Motivatie: wij motiveren de kinderen voor een betere mondgezondheid, dit resulteert in minder gaatjes.

Tijd besparing voor u als ouder/verzorger: het scheelt tijd omdat u niet meer met uw kind naar de mondhygiënist toe te hoeft te gaan.

Laagdrempelige mondzorg: Vaak minder last van angst, doordat het in een bekende omgeving is en vriendjes/vriendinnetjes uit de klas ook behandeld worden.

Kosten besparing: Een betere mondgezondheid als kind, betekent minder tandheelkundige problemen als volwassene en dus ook minder tandheelkundige kosten als volwassene.

Communicatie: Na elke behandeling ontvangt u als ouder/verzorger een mail met een kort verslag van de behandeling.