Gewoon Gaaf

MAIN Mondige Zorg werkt volgens de Gewoon Gaaf methode.

Gewoon Gaaf is een cariëspreventiemethode voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders/verzorgers. De preventiemethode laat ouder en kind inzien wat de eigen invloed is op het ontstaan en vooral het voorkomen van cariës. Wie goed zijn tanden poetst en er een verstandig consumptiepatroon op nahoudt, kan zijn gebit gewoon gaaf houden!

Uit wetenschappelijk onderzoek in Nederland (dr. Erik Vermaire 2013) blijkt dat de Gewoon Gaaf-methode tot 70% minder caviteiten kan leiden.

Individuele cariëspreventies
Gewoon Gaaf is voor ieder kind. De mondhygiënist geeft advies over gebitsreiniging en mondhygiëne. Het kind wordt gebeleidt om een gaaf gebit te hebben en te houden. Bij Gewoon Gaaf maakt de mondhygiënist een risico-inschatting. Hoe goed wordt er voor het gebit van het kind gezorgd? Hoe is het met zijn mondhygiëne? Breken er tanden of kiezen door? Is het kind aan het wisselen? Heeft hij (beginnende) gaatjes in zijn gebit? Op basis van deze risico-inschatting, bepaalt de mondhygiënist het moment waarop zij het kind weer terug wil zien.

Tandenpoetsen en napoetsen
Een gezonde mond begint met het op de juiste manier zorgvuldig poetsen van de tanden en kiezen met fluoridetandpasta. Gewoon Gaaf-mondzorgverleners coachen hun patiënten daarbij. Meestal willen kinderen al op zeer jonge leeftijd zelf hun tanden poetsen. Dat is prima. Stimuleer dat vooral. Kinderen hebben alleen meestal nog niet de juiste motoriek om hun tanden goed te poetsen. Daarom is hulp nodig! Tot 10 jaar adviseren we daarom ook om ten minste 1 keer per dag na te poetsen. Ook na het tiende jaar blijft het belangrijk dat ouders en mondzorgverleners het tandenpoetsen begeleiden en controleren.