❥ MAIN Mondige Zorg

Januari 2022 zijn we begonnen met het aanbieden van preventieve mondzorg op basisscholen in Almere. Als mondhygiënist zijn wij de professional op het gebied van mondgezondheid. In dit filmpje wordt uitgelegd wat wij precies doen.

Waarom preventieve mondzorg? 
Goede mondgezondheid is erg belangrijk. Een slechte mondgezondheid bij kinderen kan zorgen voor pijn, slechte prestaties op school en een laag zelfbeeld. Een onbehandeld slecht kindergebit kan leiden tot problemen met eten, spreken, leren en spelen. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland een groot aantal kinderen niet of nauwelijks naar de tandarts gaat. Vanuit de overheid wordt gekeken hoe men dit probleem kan aanpakken. Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen is bezig met een plan om de schooltandarts te herintroduceren. De Nederlandse vereniging voor Tandartsen steunt dit plan niet. Echter benoemen zij wel de rol van de mondhygiënist om mondzorg toegankelijker te maken, door preventieve mondzorg aan te bieden op basisscholen.  

MAIN Mondige zorg 
MAIN Mondige Zorg speelt in op deze zorgvraag en verleent mondzorg op locatie. In januari 2022 is mondhygiënist Anouk Ideco gestart met het verlenen van preventieve mondzorg op basisschool de Polygoon in Almere. Anouk wil met MAIN Mondige Zorg de tandheelkundige zorg voor kinderen toegankelijker maken.

Onderhand zijn wij met 4 mondhygiënistes: Anouk, Rowan, Eva en Ikram.

Scholen zetten zich in voor het onderwijzen van kinderen, daarbij is het welzijn van de kinderen ook van groot belang. MAIN Mondige Zorg neemt de taak op zich kinderen te onderwijzen in één van de basisbehoeften, te weten mondgezondheid. 

MAIN Mondige Zorg aan het werk: 
➔ Ouder krijgen een informatiebrief/aanmeldformulier (2 manier van aanmelden mogelijk); 
➔ School verzorgt een ruimte; 
➔ De mondhygiënist komt op school; 
➔ De kinderen worden in overleg met de leerkracht even uit de klas gehaald; 
➔ De preventieve mondzorgbehandeling vindt plaats (controle van het wisselgebit, controle op gaatjes, mondhygiëne controle, instructie en waar nodig gebitsreiniging en polijsten); 
➔ De kinderen worden weer naar de klas begeleidt; 
Aan het eind van de dag krijgen ouders/verzorgers per e-mail een rapportage van de behandeling. Indien nodig wordt de tandarts op de hoogte gesteld van bijzonderheden; 
➔ De behandeling is gratis, mondzorg voor kinderen tot 18 jaar valt onder de basisverzekering, geen eigen risico; 
➔ Er wordt rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd door MAIN Mondige Zorg; 
➔ Aan het eind van de dag neemt de mondhygiënist alle spullen weer mee en wordt het instrumentarium professioneel gereinigd en gesteriliseerd.

De mondhygiënist op school staat los van de halfjaarlijkse controles bij de tandarts.